Полезни книги

За малки, големи и още по-големи


Тема: Представяне на знания и причинност
Описание:
Начално запознаване с логически базираните подходи за представяне на знания и автоматизирана причинност. Темите включват претърсващи техники, удовлетворяване на условия, мета-програмиране, подържане на истинността, модална логика и ситуационна алгебра. След тези логически подходи се разглеждат принципи на формална неопределеност като вероятностно нестабилни мрежи и теория на Dempster-Shafer.
Книга:
Artificial Intelligence, a Modern Approach
Автори:
?
ISBN:
0-13-103805-2
Препоръчана от:
f2f

Тема: Теория и приложение на бази данни
Описание:
Описание и изпълнение на проекти свързани с управление, съхранение, и преглед на големи обеми от информация. Особено внимание се обръща на релационния модел и RDBMS. Темите включват: възстановяване и достъпност, актуалност и сигурност, оптимизация на заявките, нормализация и семантично моделиране. Допълнителни теми обхващат мултимедийни бази данни и други.
Книга:
Database Systems
Автори:
?
ISBN:
0-201-34287-1
Препоръчана от:
f2f

Тема: Компютърни мрежи и анализ
Описание:
Темите включват комуникационна теория, методи на мрежовия дизайн, протоколи и стандарти за пренос на данни в компютърните комуникационни мрежи, архитектури на локални и широкообхватни мрежи, протоколи от високо ниво, мрежи от микрокомпютри и мрежова икономика.
Книга:
Computer Networking
Автори:
?
ISBN:
0-201-47711-4
Препоръчана от:
f2f

Тема: Нерешими задачи и изчислителни модели
Описание:
Разглеждат се проблеми за които не са известни ефективни решения. Представен е дизайн на "неефективни" алгоритми, както и ефективни алгоритми с приближение. В допълнение са показани доказателства за NP-пълнота на някои проблеми като факт за тяхната нерешимост. Част от курса се състои в строго и системно запознаване с моделите за изчисление чрез теорията на формалните езици.
Книга:
Computational Complexity
Автори:
?
ISBN:
0-201-53082-1
Препоръчана от:
f2f

Тема: Машини и алгоритми
Описание:
В първата част се реализират някои стандартни алгоритми като им се прави и анализ. Те са широко приложими в областите, свързани с обработка на информация. Втората част прави анализ и запознаване с възможностите на няколко компютърни архитектури.
Книга:
Fundamentals of Algorithmics
Автори:
?
ISBN:
0-13-335068-1
Препоръчана от:
f2f

Тема: Принципи на операционните системи
Описание:
Представяне на принципите на модерните операционни системи. Синхронно изпълнение и комуникация между паралелни процеси. Виртуална памет, поделяне на ресурси, методи за реализиране.
Книга:
Operating Systems Internals and Design Principles
Автори:
?
ISBN:
0-13-887407-7
Препоръчана от:
f2f

Тема: Запознаване с дизайна на цифрови системи
Описание:
Следващите страни на дизайна на цифрови системи ще бъдат обсъдени: Двоични и N-ични логически алгебри, комбинационен логически дизайн и опростяващи техники, дизайн на схеми с логически елементи за извършване на изчисления, практическо изпълнение на цифрови системи използващи случайни и "подредени" структури, последователен логически дизайн, крайни автомати, автомати с регистри и дизайн на прости управляващи устройства.
Книга:
Principles of Digital Design
Автори:
?
ISBN:
0-13-301144-5
Препоръчана от:
f2f

Тема: Принципи
Описание:
Разглеждат се основни принципи в структурните данни (масив, свързан списък, дърво, граф, хеш) както и манипулации с тях - добавяне, търсене, изтриване, сортиране и др. Предполага се, че читателят е добре запознат с езика Pascal и нивото е за напреднали. Методите предложени в книгата са изложени алгоритмично, което позволява лесно да се прилагат с други езици.
Книга:
Intermediate programming principles and tehniques using Pascal
(Принципи и методи на програмирането с Pascal)
Автори:
Terry M. Smith
ISBN:
0-314-66314-2
Препоръчана от:
GriffinUnder construction logoThis page is under construction