Downloads

Дърпане на неща неписани от нас


TPPATCH.EXE
Таковатор за таковане на програми писани на Borland Pascal 7.0, или Turbo Pascal които на по-бързи процесори дават "RunTime error 200 at address xxxx:xxxx" (division by zero).