Базис


Страницата се пише от Griffin, с изключение на раздел Обектно-ориентирано програмиране (by Labrett)

      Тази страница е предназначена за хора които не разбират за какво става въпрос по останалата част от сайта, за хора които биха желали да си изяснят някои неща, и най-вече за тези които правят първи стъпки в програмирането. Както разбира се и за всички които страдат от прекомерно любопитство. Тук ще се опитаме да обясним какво точно означават думите "програмиране" и "програмист", както и да поясним защо програмистите казват, че такъв дявол като "програмистка" няма.

Under construction logoThis page is under construction